QlikView Expressor - rozwiązanie QlikView do zarządzania metadanymi

 

Praktyczny nadzór nad danymi (data governance) podczas wdrożenia
QlikView Expressor to  zarządzanie  metadanymi "metodą QlikView"  to  nieszablonowe
podejście do zarządzania danymi.  Proste i opisowe, nieskomplikowane i  nienarzucone.
Zapewnia konsekwentne przechwywanie i zarządzanie metadanymi w trakcie tworzenia
aplikacji   analitycznych.  Nie  ogranicza  deweloperów  się   do  warstwy  semantycznej.
QlikTech  redefiniuje  zarządzanie metadanymi  tak jak redefiniuje Business  Intelligence.
Siła semantyki

Kluczowe dla sukcesu każdej wizualizacji danych są solidne, godne zaufania i zrozumiałe
dane. QlikView Expressor zapewnia wszechstronną strukturę semantyczną, pozwalającą
projektantom i  deweloperom na  centralne  określanie i  zarządzanie  definicjami  danych,
transformacjami  oraz  artefaktami   w   warunkach  biznesowych. Definicje  te  mogą  być
wyodrębnione ze źródeł danych  uniezależniając warstwę  prezentacji od zmian w modelu
danych, dzięki czemu raporty pozostaną przejrzyste nawet jeśli źródła ulegną zmianie.
Elastyczny design

QlikView Expressor zapewnia duże możliwości graficzne projektowania i zarządzania
integracją  danych  poprzez  aplikacje QlikView.  Korzystając  z  opisowego podejścia
projektanci  mogą  wykorzystać  istniejącą  integrację  danych i definicje transformacji
danych,  używane   już  przez   aplikacje   QlikView.  Następnie  mogą    katalogować,
zarządzać,  poszerzać  ich  zastosowanie  oraz   używać   ich   ponownie  w   innych
projektach  związanych  z QlikView. Ograniczenie żmudnych procesów projektowych
i definicyjnych pozwala sprawniej projektować aplikacje.
Współpraca w rozwoju

Coraz więcej firm wdraża QlikView w oddziałach i grupach roboczych, w różnych lokalizacjach.  QlikView  Expressor  zapewnia  centralną  bibliotekę komponentów do wielokrotnego użytku i  spójności  między projektami.  Definicje i transformacje danych oraz reguł  w biznesie, a także artefakty mogą być centralnie  zarządzane i  ponownie  wykorzystane  przez dowolną  liczbę aplikacji QlikView. Umożliwia to spójność i pewność  pochodzenia  danych a jednocześnie  przyspiesza  moment korzystania z nowych raportów.

Silnik o wysokiej wydajności

Silnik   QlikView   Expressor   wykorzystuje   system   o   wysokiej   wydajności przetwarzania równoległych danych, który łatwo dostosowuje się do wymogów Business Discovery. Przepływy  integracji  danych mogą  być optymalizowane, a developerzy mogą wybrać taki  algorytm do ich przetwarzania, który  najlepiej spełnia wymagania aplikacji. Jedną z cech silnika jest opatentowana, oparta na równoległości      architektura      systemowa,      zaprojektowana    w    sposób umożliwiający osiąganie maksymalnej wydajności na większości serwerów.
QlikView Expressor to pewność pochodzenia danych i szybkie korzyści
dzięki rozwiązaniu QlikView do zarządzania metadanymi

Dyscyplina i elastyczność w danych

QlikView   Expressor  umożliwia  działom IT
wgląd  w sposób  i  miejsca  wykorzystania
danych   w   całym  środowisku   QlikView.
W    tym    samym    czasie    użytkownicy
biznesowi mogą  tworzyć  własne  aplikacje
analityczne,       wykorzystujące        dane,
spełniające  wymogi  bezpieczeństwa  oraz
zapewniające    nadzór    nad   przepływem
danych.
Szybkie i efektywne wdrożenia

Zarządzanie metadanymi jest kluczowe dla
dużych   wdrożeń.  Z  QlikView  Expressor
wystarczy,  że   specjaliści  zajmujący  się
integracją   danych    tylko   raz   określają
atrybuty    danych.   Następnie   mogą    je
ponownie   wykorzystywać  we  wszystkich
aplikacjach.   Developerzy   QlikView  mają
także     do     dyspozycji     predefiniowany
przepływ danych.
Wprowadzanie i eksport danych
 
QlikView      odgrywa      kluczową      rolę
w architekturze informacyjnej firmy. Nadaje
Big Data istotne znacze dla użytkowników
biznesowych.   Przenosi   ogromne   ilości
danych   z   różnych   źródeł  na platformę
QlikView z prawie  liniową  skalowalnością
przy równoległym  obciążeniu. Z  łatwością
eksportuje dane do innych systemów.
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami