ANALIZY NA ŻĄDANIE

W aplikacjach Qlik użytkownik przegląda dane w czasie rzeczywistym. Kiedy chce oglądać określony zakres wyników zaznacza na ekranie interesujące go obszary. W tym samym momencie wartości na wykresach i w tabelkach zostają przeliczone, aby odzwierciedlić aktualny wybór. Czas odpowiedzi na wybraną selekcję danych w aplikacji wynosi najczęściej mniej niż sekundę.

WDROŻENIA W NIESPEŁNA TYDZIEŃ

Średni czas wdrożenia aplikacji Qlik trwa od kilku dni do kilku tygodni. W pełni funkcjonalne prototypy aplikacji Qlik powstają już w kilka godzin, a użytkownicy od razu oglądają w nich swoje dane. Używanie systemów Business Intelligence ma za zadanie zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw, istotna jest więc ekonomia wytworzenia i utrzymania rozwiązania, a także jego opłacalność, która w Qlik jest bezkonkurencyjna.

EFEKTYWNA ANALIZA - OSZCZEDNOSC I ZYSK
QLIK TO ANALIZA DANYCH W WIELU OBSZARACH
W obecnych czasach obserwowany jest stały wzrost znaczenia wiedzy. Coraz większe zasoby danych są przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych. Strategiczne znaczenie dla wielu firm i organizacji ma szybkie dotarcie do kluczowych informacji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby w tym zakresie jest szybki rozwój technologii informatycznych wspomagających analizę danych. Nieograniczone możliwości tworzenia raportów i zestawień dają użytkownikom niesamowicie elastyczne i wydajne aplikacje analityczne Qlik - Business Intelligence. Perspektywa patrzenia na dane poprzez dowolną liczbę wymiarów analitycznych opisujących produkty, klientów czy regiony, w aplikacjach Qlik, pozwala w krótkim czasie i w prosty sposób docierać do pożądanych informacji.
Qlik to najbardziej wydajne rozwiązanie Business Intelligence na rynku

Odkrywa informacje
− prezentuje wyniki w powiązaniu z danymi szczegółowymi
− daje nieograniczone możliwości drążenia danych
− przelicza setki milionów rekordów w ułamki sekund

Dostarcza właściwe informacje właściwym użytkownikom w jednej chwili
− użytkownicy w intuicyjny sposób docierają do potrzebnych danych
− skrajnie elastyczna analiza danych

Jest pierwszym na rynku rozwiązaniem z funkcjonalnością „Social BI”
− pozwala na udostępnianie połączenia do analiz dowolnemu użytkownikowi bez licencji
− umożliwia wpisywanie komentarzy do dowolnego obiektu w raporcie

Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi

Pozwala na łatwą budowę raportów
− umożliwia proste tworzenie raportów metodą „przeciągnij i upuść”
− pozwala na dodawanie własnych obiektów przez użytkownika za pomocą przeglądarki www

Jest łatwy w nauce
− użytkownicy samodzielnie obsługują analizy Qlik już po 15 minutowym szkoleniu

Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl


SPRZEDAŻ

Szefowie działów sprzedaży mogą analizować wyniki sprzedaży według dowolnych parametrów takich jak: atrybuty towaru, rodzaje i lokalizację sklepów, ich otoczenie. Bez znaczenia jest ilość danych, dzięki czemu Qlik doskonale nadaje się do analizowania nieograniczonych wolumenów danych jednostkowych. Pozwala analizować dynamikę trendów rynkowych, a także zwiększa precyzję planowania i prognozowania sprzedaży. Duża elastyczność narzędzia pozwala na korzystanie z tych samych analiz stacjonarnie i na urządzeniach mobilnych używanych przez przedstawicieli handlowych czy menadżerów regionalnych. Pomaga zwiększyć produktywność kanałów sprzedaży i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Qlik tworzy swoistą bramę do informacji spływających z działów sprzedaży, centrów obsługi klienta czy internetowych kanałów sprzedaży. Zarówno w analizie możliwych strat, trendów rynkowych, oceny zachowania klientów czy ocena kosztów usług serwisowych użytkownicy mogą w sposób interaktywny drążyć wyniki. Odkrywają dzięki temu możliwości redukcji kosztów operacyjnych oraz optymalizacji zysków i zwiększania wydajności.

MARKETING

Qlik pomaga działom marketingu uzyskać lepsze informacje na temat grupy klientów, popytu na określone produkty i efektywności kampanii marketingowych. Firmy mogą dzięki temu lepiej identyfikować rynki oraz docelowych odbiorców osiągając tym samym przewagę konkurencyjną. Qlik dostarcza informacji potrzebnych do przeprowadzenia kampanii oraz promocji tworzących ofertę najlepiej zaspokajającą potrzeby klientów. Jednocześnie przyczynia się do utrwalania w ich świadomości informacji o sprzedawanych produktach oraz markach.

MERCHANDISING

Qlik umożliwia zespołom zajmującym się promocją towarów trafne planowanie rozmieszczenia produktów na odpowiednich miejscach sprzedażowych. Dostarcza sprzedawcom detalicznym i hurtowym bieżących informacji pomagających w ocenie efektywności dostaw oraz trafności polityki cenowej. Używanie aplikacji Qlik pozwala zwiększać wolumen sprzedaży oraz marży, w efekcie ma wpływ na osiągany zysk. Dzięki Qlik zespoły odpowiedzialne za promocje produktów uzyskują pełną wiedzę o zapotrzebowaniu na konkretne towary i możliwości ustalania ich cen. Daje im to szansę szybkiego reagowania na potrzeby klientów dotyczące danego kanału sprzedaży, kategorii produktowej oraz sezonowości.

PRODUKCJA

Qlik pozwala, jak żadne inne narzędzie do analiz, na liczenie i prezentowanie rentowności produkcji oraz produktów. Menadżerowie produkcji mają nareszcie, dzięki Qlik, dostępne do analizy dane dotyczące TKW oraz kosztów powiązanych ze zleceniem produkcyjnym. W elastyczny sposób Qlik umożliwia analizę kosztów wyrobów i zleceń produkcyjnych. Wszystkie składowe kosztów w jednolity sposób są prezentowane w jednym miejscu.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Qlik oferuje rozwiązania do analizy łańcucha dostaw dla odbiorców potrzebujących planowania i prognozowania sytuacji występujących w dystrybucji, logistyce i magazynowaniu. Używając Qlik, do śledzenia planów kupców, menadżerowie mogą dokładnie racjonalizować zakupy, ustanawiać progi do zwiększania poziomów rabatowych u dostawców i zarządzać skutecznością negocjacji. Poprzez monitorowanie sprzedaży oraz kosztów dostaw, kadra menadżerska z większą łatwością może analizować różne scenariusze zwiększające efektywność magazynowania, dystrybucji i procesów logistycznych minimalizując całkowite koszty łańcucha dostaw. Użytkownicy mogą przewidywać wpływ wycofania określonych produktów, uszkodzeń oraz strat sezonowych i minimalizować związane z nimi koszty.

FINANSE I IT

Z Qlik dyrektorzy finansowi mogą na wiele sposobów przyglądać się kosztom, wykrywać nieefektywne procesy oraz identyfikować obszary potencjalnych oszczędności. Menadżerowie IT mają możliwość wykonywania analiz wykorzystania istniejących w przedsiębiorstwie systemów oraz rentowności umów serwisowych, a także optymalizować wykorzystanie posiadanych licencji oraz sprzętu. Qlik oferuje użytkownikom możliwość łatwego wykrywania zbędnych lub nieprawidłowych danych będących częstym problemem branży detalicznej i hurtowej oraz przygotowania efektywnych sposobów pozbycia się wspomnianych problemów. Dzięki niezwykle łatwym sposobom budowy aplikacji w Qlik analitycy mogą sami tworzyć nowe, dedykowane analizy. Nie tylko poprawiają w ten sposób skuteczność zarządzania finansami przedsiębiorstwa ale także odciążają dział IT z konieczności żmudnej produkcji zestawień.

MOBILNY QLIK

W Qlik dostępność przeglądania danych na urządzeniach mobilnych jest zadziwiająca. Użytkownicy mają możliwość pracy nad analizami i raportami będąc poza biurem. Qlik pozwala na interaktywną, zdalną pracę z aplikacją przy użyciu laptopa, smatrfona bądź tabletu z dostępem do internetu. Funkcjonalność ta nie wymaga tworzenia specjalnych aplikacji, ani też ponoszenia kosztów z tytułu zakupu dodatkowych licencji.

BEZ RYZYKA

Przetestowanie Qlik nie jest obciążone żadnym ryzykiem. Każdy może pobrać wersję instalacyjną Qlik ze strony www.humansoft.pl i zacząć tworzyć własne aplikacje w oparciu o dowolne dane. W pełni funkcjonalne aplikacje mogą być stworzone zaledwie w kilka godzin. Już podczas trzydniowych projektów pilotażowych powstają pierwsze zaawansowane aplikacje analityczne w obszarach m.in. sprzedaży, marketingu czy finansów. Większości wdrożeń Qlik nie trwa dłużej niż kilka dni, tygodni.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Qlik technologicznie wyprzedza konkurencję

Wysoka wydajność niezależnie od ilości danych
− innowacyjny sposób przechowywania i przetwarzania danych w pamięci operacyjnej serwera/komputera
w asocjacyjnej bazie in-memory Qlik = ogromna wydajność analiz niezależnie od wielkości środowiska
przy mniejszych wymaganiach sprzętowych

Łatwe i tanie wdrożenia
− brak konieczności budowy hurtowni danych i kostek OLAP = niższe koszty wdrożenia

Jednolita architektura rozwiązania
− unikalna technologia integracji wielu różnych źródeł danych, wszystkie dane są zgromadzone
   w jednym miejscu
− jednolita platforma do analiz i raportowania (jedno źródło prawdy)

Mniejsze zaangażowanie Działu IT
− budowę w pełni funkcjonalnych aplikacji analitycznych oraz ich aktualizacje są w stanie wykonywać
   sami użytkownicy biznesowi

Zintegrowana kontrola
− dostęp do konkretnych danych mają tylko uprawnieni użytkownicy
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami