Sporządzając ranking Forbes prze­ana­li­zo­wał ponad 5000 spółek o mini­mal­nych dochodach 150 milionów dolarów i mini­mal­nej wartości rynkowej sza­co­wa­nej na 500 milionów dolarów. Firmy musiały wykazać wzrost sprzedaży o co najmniej 10 procent dla każdego z ostatnich trzech lat obro­to­wych, a także w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo, firmy musiały wykazać szacowane trzy do pię­cio­let­nie zyski z akcji i tempo wzrostu powyżej 10 proc. Finaliści zostali wyłonieni na podstawie trzy­let­niej średniej wzrostu sprzedaży.

3 miejsce w rankingu Forbes dla firmy QlikTech, producenta QlikView

Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl
Firma QlikTech będąca liderem w produkcji rozwiązań Business Intelligence
(QlikView) zajęła trzecie miejsce w corocznym rankingu Forbes „25 Najszybciej
Rozwijających się Amerykańskich Firm Technicznych” (America’s 25 Fastest-
Growing Tech Companies). QlikTech wyprze­dziły tylko firmy LinkIn i Apple.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy QlikTech zanotował wzrost sprzedaży o 37 procent,
co zapewniło mu miejsce w rankingu “Forbes Fast Tech 25 Annual List Of Growth
Kings” .

QlikTech jest pionierem w nowej kategorii samo­ob­słu­go­wych narządzi BI. Firma
ciągle poszukuje alter­na­tywy dla tra­dy­cyj­nych rozwiązań infor­ma­tycz­nych, które
trwają zbyt długo analizują duże bazy danych. Według ana­li­ty­ków, roz­wią­za­nie
QlikView znacząco wyprzedza tra­dy­cyjne oferty od dostawców, takich jak SAP,
Oracle i IBM.

QlikView przynosi nie­spo­ty­kaną prostotę, ela­stycz­ność i łatwość w dostępie do
danych, a także szybkość doko­ny­wa­nia analiz i czy­tel­ność wizu­ali­za­cji procesów, co
znacznie usprawnia prace.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami